U bevindt zich hier:

Rijbewijs B hybride voertuigen

Uitleg rijbewijs B hybride voertuigen

De passage in de regelgeving staat in het Reglement Rijbewijzen: aan art 15 is een lid 4 toegevoegd (in 2010) waarin en en ander geregeld is.

4. In afwijking van het eerste lid worden begrepen onder de rijbewijscategorie B:
a. motorrijtuigen, bestemd voor het vervoer van goederen, met een toegestane maximummassa van meer dan 3500 kg, maar minder dan 7500 kg, die worden aangedreven door een elektromotor waarvoor de elektrische energie uitsluitend geleverd wordt door een batterij en waarvan de batterij wordt opgeladen door middel van een elektrisch oplaadpunt buiten het voertuig;
b. hybride elektrische motorrijtuigen, bestemd voor het vervoer van goederen, met een toegestane maximummassa van meer dan 3500 kg, maar minder dan 7500 kg, waarvan de batterij kan worden opgeladen door middel van een elektrisch oplaadpunt buiten het voertuig.

Rijden in stedelijk gebied

(Stads)distributie met elektrische voertuigen is kansrijk en is in het Plan van Aanpak Elektrisch Rijden aangemerkt als een type gebruik van elektrische voertuigen waarmee bij voorkeur op korte termijn ervaring wordt opgedaan.
De vooralsnog beperkte actieradius van 120 à 150 kilometer is voor (stads)distributie namelijk geen probleem, terwijl de voordelen van elektrisch rijden juist in stedelijk gebied in het oog springen: stil, geen uitstoot van fijnstof en NOx.
Een complicerende factor is echter het gewicht: voor een actieradius van 120 à 150 kilometer is een accupakket nodig van 52 kW dat ongeveer 1.000 kg weegt. Inclusief lading overschrijden elektrische (distributie)voertuigen dan al snel de toegestane maximummassa van 3.500 kg, waarboven een rijbewijs C vereist is.

Training chauffeurs

Bedrijfseconomisch gezien is de inzet van chauffeurs met een rijbewijs C voor (stads)distributievoertuigen echter niet rendabel. Door het toevoegen van lid 4 aan artikel 15 van het Reglement Rijbewijzen wordt het mogelijk om elektrische (distributie)voertuigen tot 7.500 kg te besturen met een rijbewijs B.
Van bedrijven die elektrische (distributie-)voertuigen laten besturen door chauffeurs met een rijbewijs B wordt dan wel verwacht dat zij hun chauffeurs een training geven in het omgaan met het extra gewicht en andere specifieke rijeigenschappen die elektrische voertuigen kenmerken.

De komende jaren zullen de ervaringen met deze maatregel worden gevolgd. Daarbij zal mede de aandacht uitgaan naar mogelijke toekomstige alternatieven voor artikel 15, lid 4.”

Inloggen